Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι

300x600 R021

07 Σεπ 2021

Ο Σάκης Παντόπουλος νέος αντιδήμαρχος Παιδείας Κύριο

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Τους νέους αντιδημάρχους και τις αρμοδιόητές για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021 μέ Σεπτέμβριο 2022, όρισε σήμερα ο  Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης.Οι πέντε έμμισθοι αντιδήμαρχοι μένουν ίδιο. Είναι οι : Στέφανος Δελιόπουλος, Νίκος Σαρακατσιάνος, Στέφανος Δριστά, Σάκης Κούγκας και Ιερεμία Κιοσέογλου.

Η μόνη διαφοροποίηση είναι η είσοδος στο διοικητικό σχήμα του Σάκη Παντόπουλου, πρώην Προέδρου του ΟΠΑΚΟΜ, ο οποίος αναλαμβάνει άμισθος Αντιδήμαρχος σε θέματα Παιδείας, και χωρικός Αντιδήμαρχος στη Δημοτική ενότητα Πλατέος.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων έχουν ως εξής:

***********************************************************

1.1.Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλο, (έμμισθο) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας και Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β)Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ)Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε)Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η)Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.
***********************************************************

2.1.Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, (έμμισθο) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.
******************************************************************
3.1. Τον κ. Στέφανο Δριστά, (έμμισθο) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παραπάνω υπηρεσιακών μονάδων των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.
***********************************************************
4.1. Τον κ. Αθανάσιο Παντόπουλο, (άμισθο) καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος σε θέματα Παιδείας, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06-09-2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, του Αυτοτελούς Τμήματος σε θέματα Παιδείας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.
***********************************************************
5.1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, (έμμισθο) από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πολεοδομία και Καθαριότητας στα θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παραπάνω υπηρεσιακών μονάδων.
β) Την υπογραφή, εγγράφων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιακών μονάδων.
***********************************************************
6.1. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου, (έμμισθο) από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ”, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θητεία από 07 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 06 Σεπτεμβρίου 2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιακών μονάδων.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

proioy fani

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Emvolio GIF 300 x 600

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 349 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Top